Profil - Niemczyk Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej