Profil - Niemczyk Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej