Profil - Niemira Rudolf

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej