Profil - Niemira Edward

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej