Profil - Niemiro Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej