Profil - Nienartowicz Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej