Profil - Niepokój Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej