Profil - Nieprzecki Jerzy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej