Profil - Niepsuj Kazimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej