Profil - Nieradka Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej