Profil - Nierentowicz Karol

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej