Profil - Niesyń Karol

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej