Profil - Nieszporek Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej