Profil - Nietobiel Ignacy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej