Profil - Nieumierzyński Michał

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej