Profil - Niewadzimirski Ludwik

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej