Profil - Niewiadomski Henryk

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej