Profil - Niewiarońska Olga

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej