Profil - Niewiarowski Włodzimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej