Profil - Niewiarowski Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej