Profil - Niewiński Kazimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej