Profil - Niewodniczański Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej