Profil - Niewolak Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej