Profil - Niewulis Piotr

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej