Profil - Nikander-Szurowski

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej