Profil - Nikończuk Zachar

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej