Profil - Nita Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej