Profil - Nitka Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej