Profil - Nitoh Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej