Profil - Nittman Tadeusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej