Profil - Nizankowski Karol

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej