Profil - Nizioł Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej