Profil - Niziołek Michał

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej