Profil - Niżyński Bolesław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej