Profil - Niżyński Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej