Profil - Nocek Andrzej

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej