Profil - Noculak Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej