Profil - Noga Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej