Profil - Noga Piotr

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej