Profil - Nogaj Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej