Profil - Nogat Szymon

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej