Profil - Norek Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej