Profil - Norowicz Aleksander

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej