Profil - Noryński Andrzej

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej