Profil - Nosarzewski Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej