Profil - Nosowicz Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej