Profil - Nosowicz Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej