Profil - Nowacki Bolesław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej