Profil - Nowacki Leon

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej