Profil - Nowaczek Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej